متفاوت سازی مطب

راهکارهای متفاوت سازی مراکز درمانی و مطب قسمت (۱)

راهکارهای متفاوت سازی مراکز درمانی و مطب

بازاریابی و تبلیغات صنعت پر رقابت پزشکی مشابه با صنایع دیگر روزبه روز درحال تغییر و بهره گیری از تکنیک های مدرن و خلاقانه می باشد و برای تثبیت موقعیت و ابقای ارزش به دست آمده, می بایست همراه این جریان متلاطم, مسیردشوار تعالی و بقای تجاری خود را طی کنید.

به نظر می رسد جهت طبقه بندی اصولی و صحیح تمامی آیتم های تاثیر گذار در این مسیر, تعریف مفهومی با عنوان “متفاوت سازی” اجتناب ناپذیر باشد. لذا زین پس, مجموعه فرآیندهای برندینگ, جایگاه سازی, بازاریابی و تبلیغات, ایجاد تجربه مشتری ومدیریت صحیح و اصولی هریک از موارد ذکر شده را متفاوت سازی بنامیم.

فارغ از آنکه شما مالک یک مرکز درمانی, کلینیک یا مطب پزشکی, دندانپزشکی یا زیبایی هستید برای رشد و ارتقای کسب و کار درمانی تان و همچنین توسعه تجاری آن در صنعت گردشگری درمانی, قطعا نیازمند برنامه ریزی و استراتژی زمانبندی شده و دقیق متفاوت سازی می باشید.

 

با فرض به کارگیری از تجهیزات مدرن درمانی و تکنولوژی روزدر کلینیک یا مرکز خدمات درمانی, مهمترین آیتم هایی تاثیر گذار در متفاوت سازی را نام می بریم و درادامه راهکارهای پیشنهادی برای هر مورد را مرور خواهیم کرد.

 

  1. برندینگ و برند سازی صحیح پزشکی
  2. دکوراسیون حرفه ای متناسب با کسب و کار
  3. جایگاه سازی و فرآیند جلب اعتماد
  4. بازاریابی شخصی سازی شده و کمپین های تبلیغاتی خلاقانه
  5. حضور فعالانه و حساب شده در شبکه های مجازی
  6. جایگاه و اعتبار در فضای مجازی
  7. ارتباط با بیمار قبل و پس از معالجه
  8. رفتار حرفه ای پرسنل مطب
  9. خدمات متفاوت به بیماران و همراهان آنها
مدیر
بدون نظر

ارسال نظر

نظر
نام
ایمیل
وب سایت